صنعت حمل‏ و نقل دریایی جهان بزرگترین صنعت بین‏ المللی در جهان است و بیش از 5/2 میلیون نفر در این صنعت مشغول به کارند. موضوع حمل ونقل دريايي به دلیل تاثیرگذاری آن بر قیمت تمام شده کالا در کشورهای در حال توسعه جایگاه والایی یافته و توجه بدان در عرصه فعلی تجارت آزاد و محیط کاملا رقابتی موجود در میان صاحبان صنایع و مواد اولیه، نقشی حیاتی دارد.
اگرچه ممکن است که مشخصات جغرافیایی یک کشور در نحوه‌ی جابه جایی کالا تاثیرگذار باشد، ولی معمولا حمل و نقل دریایی و کالاهایی که از طریق دریا حمل می‌شوند، دارای حجم زیادی بوده و به گونه‌ای هستند که طولانی بودن زمان تاثیری چندانی بر کیفیت و بازار آنها ندارد. در ترابری دریایی بسته به دوری و نزدیکی مسیر، نوع کالا و … از وسائل دریایی مختلفی از قبیل نفتکش، لنج و …. استفاده می‌شود.