تراتزیت به معنای انتقال کالا بین دو کشور خارجی از مسیر قلمرو و مرزهای کشور ماست. اما ترانزیت داخلی که به آن پاساوان هم گفته می‌شود به چه معنا است؟

گاهی یک وارد کننده، کالا و باری را از یک نقطه مشخص وارد کشور می‌کند، اما به دلایل مختلفی امکان ترخیص کالای خود و وارد کردن آن به داخل بازارهای کشور از همان گمرک وجود ندارد. به عنوان مثال، وارد کننده، کالای خود را وارد گمرک بندرعباس کرده است. اما به دلیل ترافیک و حجم بالای بار در این گمرک، تا مدتی امکان ترخیص کالا برای مالک بار، وجود ندارد.

بر اساس ماده ۶۰ قانون گمرکی کشور یا به درخواست صاحب بار و یا به تشخیص گمرک، این محموله بار به یک گمرک دیگر کشور مثلا سرخس منتقل می‌شود تا امور گمرکی و ترخیص کالا در آن نقطه انجام شود. در اینجا عبور کالا، از گمرک بندرعباس به گمرک سرخس را ترانزیت داخلی یا پاساوان می‌گویند.

امور اداری و پرداخت حقوق گمرکی در نقطه‌ی مقصد صورت می‌گیرد و بعد از آن واردات قطعی صورت می‌گیرد.